kompletowanie, przygotowywanie i wypełnianie wszystkich niezbędnych dokumentów do odpraw celnych
dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu, wywozu, uszlachetnienia czynnego i biernego,
odprawy czasowej
dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej
dokonywanie zgłoszeń celnych w imieniu Klienta
składanie zabezpieczenia majątkowego należności celno - podatkowych w procedurze dopuszczenia do obrotu
doradztwo w zakresie stosowania przepisów kodeksu celnego
wnoszenie odwołań i innych wniosków do rozpatrzenia przez organy celne
wypełnianie potrzebnych dokumentów do obrotu międzynarodowego: Karnet TIR, ATA, CMR, Świadectwo pochodzenia, EUR 1
wypełnianie wszystkich niezbędnych dokumentów akcyzowych AKC-U (samochody z UE), wnioski o zwrot akcyzy
obsługa systemu INTRASTAT dot. statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
dyspozycyjność oraz miła obsługa

Zapraszamy Państwa do współpracy, nasza Agencja Celna Starsped będzie mogła reprezentować
Państwa firmę przed Urzędem Celnym. Atrakcyjne warunki współpracy.