Uproszczenia celne Nasze usługi Podatek akcyzowy Brexit Eori

Dokumenty do pobrania

 


Nasza Agencja Celna posiada statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy o numwerze PL AEOC 340000160017).
AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych. Dzięki temu możemy w Państwa firmie dokonać odprawy celnej w procedurze uproszczonej w miejscu uznanym.

Jako przedstawiciel Państwa firmy posiadający wszelkie niezbędne pozwolenia, proponujemy Państwu zastosowanie procedury uproszczonej, która pozwala na objęcie towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa i importowa)
w miejscu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wszelkie formalności i przygotowanie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Celno-Skarbowym do zastosowania procedur celnych oraz uzyskanie pozwoleń do możliwości dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych w wskazanym przez Państwa miejscu załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać
z miejsc uznanych naszej Agencji Celnej.

Korzyści dla Państwa firmy

Odprawy celne w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w Urzędzie Celno-Skarbowym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych. Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Agencji Celnej. Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celno-Skarbowego. Szybsze zwolnienie środka transportu.

Wymagane dokumenty Waszej firmy w celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym przez Państwa miejscu

Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej
Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów
Oświadczenie o użyczeniu miejsca
Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym

Odprawa celna eksportowa

W przypadku eksportu, towar będący przedmiotem odprawy celnej znajduje się na terenie Państwa firmy.
Po załadunku w wyznaczonym miejscu w Państwa firmie oczekuje na dokonanie przez nas odprawy celnej eksportowej.
W celu dokonania zgłoszenia celnego do procedury wywozu potrzebujemy od Państwa dokumenty handlowe (faktury handlowe mspoceyfikacje listy przewozowe), po otrzymaniu dokumentów dokonujemy zgłoszenia celnego i zgłaszamy towar do odprawy celnej eksportowej. Po dokonaniu odprawy celnej i zwolnieniu towaru przesyłamy do Państwa mailem wywozowy dokument towarzyszący, który należy przekazać kierowcy.


Agencja Celna Starsped s.c. | ul. Radomska 53 | 27-200 Starachowice