Nasza Agencja Celna posiada statut AEO (upoważniony podmiot gospodarczy). AEO to certyfikat jakości w zakresie stosowania procedur celnych oraz zapewnienia bezpieczeństw, który otworzył drogę do posiadania wymaganych prawem niezbędne pozwoleń oraz zabezpieczeń wydanych przez Izbę Celną co w połączeniu umożliwia nam stosowanie i obsługiwanie w Państwa firmie tak zwanej procedury celnej uproszczonej w miejscu.

Jako przedstawiciel Państwa firmy posiadający wszelkie niezbędne pozwolenia proponujemy Państwu zastosowanie procedury uproszczonej, która pozwala na objęcia towarów procedurą celną (odprawa celna eksportowa i importowa)
w miejscu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wszelkie formalności i przygotowanie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Celnym do zastosowania procedur celnych oraz uzyskanie pozwoleń do możliwości dokonywania odpraw celnych importowych lub eksportowych w wskazanym przez Państwa miejscu załatwią upoważnieni pracownicy naszej firmy.

W przypadku braku możliwości utworzenia miejsca odpraw celnych na terenie Państwa firmy zachęcamy do skorzystać
z miejsca uznanego naszej Agencji Celnej i wykorzystania możliwości i udogodnień jakie dają odprawy celne
w procedurze uproszczonej.

Korzyści dla Państwa firmy:

Odprawy celne w miejscu wybranym przez przedsiębiorcę zamiast w oddziale celnym – oszczędność czasu, kosztów transportu i logistycznych
Odprawa celna bez funkcjonariuszy celnych – wszelkie formalności dokonują upoważnieni pracownicy Agencji Celnej
Możliwość realizacji procedur celnych po godzinach pracy Urzędu Celnego
Szybsze zwolnienie środka transportu
Możliwość odroczenia płatności należności celnych. Nie ma konieczności dokonywania zapłaty należności celnych w dniu odprawy celnej
Bardzo korzystnym udogodnieniem jest przesunięcie w czasie płatności podatku VAT i rozliczenie podatku bezgotówkowo w deklaracji VAT-7. Nie ma obowiązku płacenia należnego podatku VAT w dniu importu. Zgodnie z art. 33a ustawy VAT i rozliczamy podatek z tytułu importu towaru poprzez deklarację VAT-7 – swobodne dysponowanie środkami finansowymi, które może się przyczynić do poprawy płynności finansowej firmy

Wymagane dokumenty Waszej firmy w celu uzyskania pozwolenia na utworzenie miejsca uznanego w wskazanym
przez Państwa miejscu

Opis miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej
Opis warunków zapewniających tożsamość prawną towarów
Oświadczenie o użyczeniu miejsca
Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem uznanym

 

Agencja Celna Starsped s.c. | ul. Radomska 53 | 27-200 Starachowice