Uproszczenia celne Nasze usługi Podatek akcyzowy Brexit Eori

Dokumenty do pobrania

 

Co to jest EORI ?

Każdy przedsiębiorca zainteresowany wymianą handlową z krajami znajdującymi się poza UE powinien mieć EORI Number (ang. Economic Operators Registration and Identyfication). EORI jest to specjalny numer identyfikacyjny dla podmiotów gospodarczych, jest przyznawany jednorazowo i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawany przez organy celno-skarbowe na terenie Unii Europejskiej.

Podstawę prawną EORI stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 roku, (Unijny Kodeks Celny).

Dla przedsiębiorcy, który planuje import lub eksport z krajami trzecimi (niezrzeszonymi w Unii Europejskiej), numer EORI jest niezbędny. Od sierpnia 2015 roku w celu jego uzyskania wnioski o nadanie numeru EORI można składać w formie elektronicznej . Służy do tego portal PUESC. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w szybkim i bezpiecznym uzyskaniu EORI, aby wymiana handlowa z podmiotami z krajów poza UE była możliwa i legalna.

Jak uzyskać numer EORI ?

Polscy przedsiębiorcy, zainteresowani importem oraz eksportem dóbr poza krajami UE, potrzebują go do prowadzenia działań na skalę międzynarodową numeru EORI. Dlatego też oferujemy pomoc w uzyskaniu tego numeru.
Pozostajemy do dyspozycji małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które zajmują się eksportem lub importem.

Rejestracja i uzyskanie numeru EORI prowadzone jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT).
Wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
W ten sam sposób można dokonać aktualizacji danych podmiotu lub aktywować/dezaktywować numer EORI.

Nadanie numeru EORI

W celu uzyskania numeru EORI wystarczą 3 proste kroki:

1. Proszę wypełnić poniższe upoważnienie  
2. Proszę zeskanować wypełnione upoważnienia i odesłać na adres:
3. Oryginały dokumentów proszę wysłać pocztą bądź kurierem na adres:

Agencja Celna STARSPED s.c., ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice

Po otrzymaniu e-maila z dokumentami składamy wniosek o nadanie numeru, uzupełniamy go po otrzymaniu oryginałów.
Po otrzymaniu decyzji o rejestracji i nadaniu numeru EORI przesyłamy do Państwa decyzje.


Agencja Celna Starsped s.c. | ul. Radomska 53 | 27-200 Starachowice