Upoważnienia

Polska wersja
Intrastat
Kliknij aby ściągnąć
Odprawa celna
Kliknij aby ściągnąć
Akcyza
Kliknij aby ściągnąć
pełne upoważnienie
Kliknij aby ściągnąć
odbiór dokumentu
Deutsch version
Vollmacht
Bitte laden
English version
Authorization
Please download


Izba Celna w Kielcach, ul Wesoła 56, 25-363 Kielce
85 1010 1238 0858 5013 9120 0000
Konto na które należy wpłacać zabezpieczenia celne i akcyzowe, wpłaty z licencji i sprzedaży, opłaty paliwowe, opłaty drogowe, kary pieniężne.
58 1010 1238 0858 5022 2400 0000
Konto na które należy wpłacać należności z tytułu podatku akcyzowego.
96 1010 1238 0858 5022 3100 0000
Konto na które należy wpłacać należności z tytułu cła i podatków importowych.
80 1010 1238 0858 5013 9130 0000
Konto na które należy wpłacać należności z tytułu opłaty paliwowej.
Urząd Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
Konto na które należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń nabycia wewnątrzspólnotowego.
Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
36 1020 2674 0000 2002 0003 3126
Konto na które należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej dot. upoważnień lub pełnomocnictw.