Uproszczenia celne Nasze usługi Podatek akcyzowy Brexit Eori

Dokumenty do pobrania

 

 
Od dnia 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią został objęty formalnościami celnymi,
a przedsiębiorcy, którzy będą chcieli kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia.

Każdy przedsiębiorca zamierzający dokonywać obrotu towarowego z państwami spoza Unii Europejskiej (tzw. państwami trzecimi) musi posiadać numer EORI. Jest on niezbędny przy składaniu zgłoszeń
i deklaracji celnych oraz dokonywaniu wszelkich innych formalności przed organami celnymi.

Numer ten nadawany jest w kraju siedziby przedsiębiorcy i należy go posiadać przed dokonaniem pierwszej czynności przed organami celnymi. Przedsiębiorcy polscy prowadzący wymianę handlową z Wielką Brytanią muszą wystąpić o nadanie numeru EORI w Polsce, jeżeli chcą nadal prowadzić taką działalność.
 
Zapraszamy do Agencji Celnej Starsped s.c., przygotujemy za Państwa wszystkie dokumenty !

 

Agencja Celna Starsped s.c. | ul. Radomska 53 | 27-200 Starachowice